Skip to main content
Skip table of contents

NS-TFM - klassifikasjon av artikler

Komponenter er forekomster av artikler/typer og kan enten ha systemklassifikasjon og/eller typeklassifikasjon. Både systemklassifkasjon og typeklassifikasjon må settes på artikkelen for at det skal kunne genereres unike TFM-koder for komponentene.

På hver artikkel kan det settes type klassifikasjon og/eller system klassifikasjon.

En komponent med systemklassifikasjon er i dRofus terminologi en systemkomponent. En systemkomponent vil ved bruk av TFM være en forekomst av en artikkel med TFM systemklassifikasjon.

Sett klassifikasjon på artikkel:

  1. Åpne artikkelmodulen

  2. Velg artikkel eller artikkelgruppe*

  3. Sett klassifikasjon i egenskapsvindu under klassifisering. Klikk på «•••» for å åpne klassifikasjonstabellen. :

*Settes klassifikasjonen på artikkelgruppe vil alle nye og eksisterende artikler i valg gruppe, automtisk bli tildelt denne klassifikasjonen.

Merk:

Når det er satt både type og systemklassifikasjon på en artikkel vil type klassifikasjonen ligge på artikkel (IV001T i eksemplet over), mens forekomster av dette aggregatet får systemklassifikasjon. Dvs første forekomst vil få klassifikasjonsnummer +XX=360.001


Merk:

Noen prosjekter velger å strukturere artikkelgruppene likt som typekoden i NS 3457-8:2021. Fult artikkelgruppe navn brukes videre til TFM-type klassifisering. Se Eksempel på artikkelstruktur:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.