Skip to main content
Skip table of contents

Tverrfaglig Merkesystem (TFM) (Norwegian standard)

For det norske markedet er dRofus' systemmodul basert på Standard Norges standard for klassifikasjon av byggverk (NS-TFM) og Statsbygg standard for tverrfaglig merkesystem (TFM). Dette betyr at selv om det ikke er et absolutt krav å benytte TFM-strukturene for å planlegge, prosjektere og dokumentere systemer og komponenter i dRofus, er det ofte et krav fra oppdragsgiver i Norge. Derfor er det viktig å ha en grunnleggende forståelse av TFM i prosjekter hvor det er et krav.

TFM er utviklet for å gi en unik identifikasjon til bygningselementer, og å effektivt kunne dokumentere disse for å legge grunnlaget for en effektiv drift av bygget. Som navnet antyder, er det også et merkesystem, og komponentene merkes fysisk i bygget for å hjelpe driftspersonell til å enkelt identifisere dem. De merkede komponentene inneholder informasjon om hva de er, hvilket system de tilhører, og hvor man kan finne dokumentasjon om dem.

Ulike TFM nummereringer i dRofus.

dRofus har innebygd støtte for 3 ulike versjoner av TFM nummeret;

Under følger en forklaring av de ulike nummereringene.

TFM

Den tradisjonelle TFM nummereringen som angitt i Statsbyggs PA 0802. Gjenspeiler også hvordan TFM nummeret ble bygget opp i TIDA. Nummeret følger følgende format;

+A=360.001-SR001

Lokasjonskode

Systemkode

Komponentkode

+

A

=

360.001

-

SR001

TFM-2

Skal IKKE brukes på nye prosjekter, benytt NS-TFM. NS-TFM er en videreutvikling av nettopp denne og var kun en midlertidig implementasjon fra dRofus.

BIM-tilpasset TFM nummerering for å bedre ivareta BIM-modellenes datamodell. Forskjellen mellom TFM og TFM-2 er implementering av systemløpenummer og instanskode for å unikt identifisere hvilket system man sikter til samt muligheten for å identifisere hvilken type komponenten har sitt opphav i; 

+A=360.001:01-SR001T/001

Lokasjonskode

Systemkode

Systemløpenummer

Komponenttypekode

Komponentløpenummer

+

A

=

360.001

:

01

-

SR001T

/

001

NS-TFM

TFM nummerering som angitt i Norsk Standard NS 3457-7:2021/G1:2021

++B106=3600.014.04-SQZ0023%SQZ.008.03

Lokaliserings-ID

Systemkode

Systemnummer

Undernummer

Komponentforekomst-kode

Komponentforekomst-løpenummer

Komponent typekode

Komponent typeløpenummer

Komponent type undernummer

++

B106

=

3600

.

014

.

04

-

SQZ

0023

%

SQZ

.

008

.

03

Oppbygningen av Normal NS-TFM er også beskrevet slik;

Les mer:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.