Skip to main content
Skip table of contents

TFM koding av et objekt bestående av flere produkter

Tilleggskomponenter

En komponent som for eksempel en lettvegg består av flere produkter. Det kan av den grunn være hensiktsmessig å legge til tilleggskomponenter for å skille dokumentasjon og eventuelle forskjellige kontraktspartnere. I dRofus kaller vi tilleggskomponenter for tilleggsartikler.

Eksempel: Lettvegg med tilleggskomponenter

I modellen kan en lettvegg være modellert som:

 • Et objekt

 • Et objekt bestående av flere lag

 • Flere objekter som representerer forskjellige lag av lettveggen

I dRofus kan en vegg opprettes som

 • En vegg med klassifisering AVD

 • En vegg AVD med tilleggsartikler (tilleggskomponenter):

  • Stenderverk: AFE innebygd ikke-konstruktiv bindingsverk

  • Mineralull: QZA Brannisolasjon bygningsmessig

  • Giplater: APZ Plater

Er det opprettet kun et objekt i modellen linkes dette objektet mot hovedartikkelen “Vegg” i dRofus.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.