Skip to main content
Skip table of contents

Eksempel: NS-TFM - Oppsett

Innstillinger og oppsett

System innstillinger:

3-tegn løpenummer på komponenter og forekomster kan i mange tilfeller bli for litt for store prosjekter. Det kan av den grunn lønne seg å starte med 3-tegns løpenummer

Klassifikasjons innstillinger:

TFM: System klassifikasjon:

TFM: Type klassifikasjon

Eksempel viser 2-bokstavskode. Dette oppsettet kan også endres til 1- eller 3- bokstavskode.

Noen prosjekter velger å bruke artikkelgruppestrukturen til å TFM-type klassifisere:

Lokasjonskode:

Lokasjonskode tilpasset prosjektet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.