Skip to main content
Skip table of contents

Sett opp TFM /NS-TFM klassifikasjon

Dersom man skal benytte TFM klassifikasjon i dRofus systemer er det noen databaseinnstillinger som må settes. Dette krever administrasjonstilgang.

Gå til Innstillinger→ Prosjekt og databaseinnstillinger→ Innstillinger→ Prosjekt→ Innstillinger. Det er to innstillinger som skal benyttes for systemer i dRofus (de andre gjelder kun TIDA):

  1. Under innstillinger må man sette hvilke nummereringsregler som skal benyttes. Her kan man velge mellom TFM, TFM-2 eller NS-TFM. I denne guiden baserer vi oss på TFM-2.

  2. Under klassifisering settes de ulike klassifikasjoner, og her kan man også legge til andre klassifikasjoner/grupperinger. Se Figur nedenfor.

I dette vinduet vises alle klassifikasjoner som kan settes på systemer og artikler. Dersom en klassifisering er nummergivende (huket av for «Klassifikasjonen genererer et nummer»), vil alle forekomster av artikler som har fått denne klassifikasjonen få tildelt et database-unikt nummer satt sammen av klassifikasjon + løpenummer.

Det kan legge til nye klassifikasjoner, endre og slette klassifikasjoner her. I figuren ovenfor er det lagt til en egen definert klassifikasjon for artikler «Min klassifikasjon».

NB

Legg merke til at klassifikasjonen «TFM: system» er både artikkelklassifisering og systemklassifisering. Dette fordi man ønsker å kunne sette systemnummer på systemkomponenter som ventilasjonsaggregat, elektrofordelinger mv. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.