Skip to main content
Skip table of contents

Finn NS -TFM /BIM objekt attributter

Norsk Standard NS 3457-7:2021/G1:2021 har satt opp følgende:

Nivå 0 angir TFM-IDen som en streng.

Nivå 1 angir fire IDen i fire hoveddeler:

  • Plassering (lokalisering)

  • System

  • Komponentforekomst

  • Komponenttype

Nivå 2: angir de enkelte delene hver for seg

NS 9360-2:2021 Del 2 Egenskaper for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk, følger det samme kodeoppsettet, men benytter andre navn basert på forkortelse av kodens innhold og starter med referanse (Ref):

Finn riktig attributt i dRofus

Eksempel:

Komponent: ++B106=3600.014:SQZ0023%SQZ.008:03

TFM nummer er knyttet til forekomst.

De samme attributene er tilgjengelig i attribute configurasjonen til forekomster i Revit, men skrevet på engelsk.

  1. Åpne artikkelmodulen

  2. Åpne forekomstvindu

  3. Åpne “velg kolonne” vindu

  1. Velg følgende for å finne den riktige parameteren:

Fult TFM nummer (RefString):

Generelt → Nummer = ++B106=3600.014:SQZ0023%SQZ.008:03

Lokasjonskode/Plasserings-ID (RefPriSysLoc)+ Systemforekomst-ID (RefPriSysOcc)

Tilkoblinger → Primærsystem → System → Nummer: ++B106=3600.014:04

Lokasjonskode/ Plasserings-ID (RefPriSysLoc) + Systemkomponent (RefPriSysComp)

Tilkoblinger → Primærsystem → Systemkomponent → Generelt → Nummer: ++B106=3600.014

Systemkode (RefPriSysClass)

Tilkoblinger → Primærsystem → Systemkomponent → Tilkoblinger → Artikkel → Flere valg → Klassifisering → TFM System → Kode: 3600

Systemforekomst- ID løpenummer (RefPriSysNo1)

Tilkoblinger → Primærsystem → Systemkomponent → Generelt → Løpenummer: 014

Systemløpenummer (RefPriSysNo2)

Tilkoblinger → Primærsystem → System → Løpenummer: 04

Komponentkode (RefCompClass):

Ved bruk av artikkelgruppenummer som type-klassifisering:

Tilkoblinger → Artikkel → Artikkelgruppe → Gruppe → Artikkelgruppe → Nummer: SQZ

Ved bruk av klassifisering til type-klassifisering

Tilkoblinger → Artikkel → Klassifisering → TFM Type → Kode: SQZ

Komponentforekomst-ID løpenummer (RefCompClass)

Generelt → Løpenummer = 0023

Datafeltene kan også settes sammen i egenskapsvindu ved hjelp av funksjonen sammensatt tekst. Les mer: Occurrence Composite Text Attributes

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.